Informacje ogólne

Środa XXI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul.Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wielkopolska

Strona główna: www.sroda21.eu
E-mail: biuro@sroda21.eu

Telefon: 61 285 38 47, kom. 783 888 017

Adres Siedziby:
63-000 Środa Wielkopolska,
ul. Plac Zamkowy 1

REGON: 301715677

NIP: 7861694083

KRS: 0000389873

Kapitał zakładowy spółki
wynosi 11 031 000 PLN.
Środa XXI Sp. z o.o. jest osobą prawną.
Umowę spółki zawarto 24 czerwca 2011r.

Organy odpowiedzialne:

Joanna Marusik – Prezes Zarządu