2011-12-29

Informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych, tj. z uwagi na fakt, że w postępowaniu Nr 1-2011 prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu, postępowanie ulega unieważnieniu.