2012-02-28

Ogłoszenie o przetargu na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wysokości 4 072 294,00 złotych

na okres 15 lat na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska – zadanie IV, etap 2” oraz kredytu obrotowego w wysokości 1 486 936,00 złotych.

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu -> pobierz

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia –> pobierz

3. Załączniki do pobrania

Prognozy finansowe:

4. Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia -> pobierz