2012-04-06

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę

– zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wysokości 4 072 294,00 złotych na okres 15 lat na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska

– zadanie IV, etap 2” oraz kredytu obrotowego w wysokości 1 486 936,00 złotych  -> pobierz