2012-04-26 Przetarg nieograniczony: Renowacja elewacji frontowej i bocznej (od ul. Senatorskiej) budynku nr 16, położonego w obrębie Starego Rynku na działce nr ewid. 1826 w Środzie Wielkopolskiej”

1. Ogłoszenie o zamówieniu. -> pobierz

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. -> pobierz

3. Załącznik nr 8 – Projekt architektoniczno-budowlany. -> pobierz

4. Załącznik nr 8a – Detale. -> pobierz

5. Załącznik nr 8b – Front kolor. -> pobierz

6. Załącznik nr 8c – Bok kolor. -> pobierz

7. Załącznik nr 8d – Bok kolor. -> pobierz

8. Załącznik nr 8e – Bok kolor. -> pobierz

9. Załącznik nr 8f – Bok kolor. -> pobierz

10.Załącznik nr 8g – Inwentaryzacja. -> pobierz

11.Załącznik nr 8h – Bok inwentaryzacja. -> pobierz

12. Załącznik nr 9 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. -> pobierz

13. Załącznik 9a – Karta informacyjna. -> pobierz

14. Załącznik 9b – Karta informacyjna. -> pobierz

15. Załącznik 9c – Karta informacyjna. -> pobierz

16. Załącznik 9d – Karta informacyjna. -> pobierz

17. Załącznik 9e – Karta informacyjna. -> pobierz

18. Załącznik 9f– Karta informacyjna. -> pobierz

19. Załącznik 9g – Karta informacyjna. -> pobierz

20. Załącznik 9h – Karta informacyjna. -> pobierz

21. Załącznik 9i – Karta informacyjna. -> pobierz

22. Załącznik 9j – Karta informacyjna. -> pobierz

23. Załącznik nr 10 – Mapa zasadnicza. -> pobierz

24. Załącznik nr 11 – Przedmiar robót. -> pobierz

25. Załącznik nr 11a – Przedmiar robót – elewacja frontowa. -> pobierz

  • Odpowiedzi na zapytania (1) – 08.05.2012r. -> pobierz 

  • Odpowiedzi na zapytania (2) – 09.05.2012r. -> pobierz

  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 18.05.2012r. -> pobierz

  • Informacja o unieważnieniu przetargu z dnia 11.06.2012r. -> pobierz