2012-05-18 Przetarg nieograniczony: Budowa oświetlenia boiska hokejowego w Środzie Wielkopolskiej, przy ul. Sportowej.

1. Ogłoszenie o zamówieniu. -> pobierz

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. -> pobierz

2a. Załączniki nr 1 – 6 SIWZ – wersja edytowalna. -> pobierz

3. Załącznik nr 8 – Dokumentacja techniczna. -> pobierz

4. Załącznik nr 8a – Mapa sytuacyjna. -> pobierz

5. Załącznik nr 8b – Schemat zasilania. -> pobierz

6. Załącznik nr 8c – Schemat złącza ZK-4. -> pobierz

7. Załącznik nr 8d – Schemat złącza ZK-8. -> pobierz

8. Załącznik nr 8e – Schemat szafki SK-1. -> pobierz

9. Załącznik nr 8f – Schemat szafki SK – 2. -> pobierz

10. Załącznik nr 8g – Schemat szafki SK-3. -> pobierz

11. Załącznik nr 8h – Schemat szafki SK-4. -> pobierz

12. Załącznik nr 8i – Elewacja szafki SK. -> pobierz

13. Załącznik nr 8j – Posadzenie szafki SK. -> pobierz

14. Załącznik nr 9 – Oświetlenie. -> pobierz

15. Załącznik nr 10a – karta katalogowa – Elmonter-Kod. -> pobierz

16. Załącznik nr 10b – karta katalogowa – SiCOMPACT A2 MAXI 1000W -> pobierz

17. Załącznik nr 10c – karta katalogowa – SiCOMPACT A2 MAXI 2000W -> pobierz

18. Załącznik nr 10d – karta katalogowa – Uklad zaplonowy 1000W -> pobierz

19. Załącznik nr 10e – karta katalogowa – Uklad zaplonowy 2000W -> pobierz

20. Załącznik nr 10f- karta katalogowa – Woster-SH4-RSB -> pobierz

21. Załącznik nr 10 g – karta katalogowa – Złącze -> pobierz

22. Załącznik nr 11- Decyzja o lokalizacji celu publicznego. -> pobierz

23. Załącznik nr 12 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych -> pobierz

24. Załącznik nr 13 – Przedmiar robót. -> pobierz

  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -> pobierz