2012-09-13 Przetarg nieograniczony. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dębiczu – osiedle nr 2.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  -> pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu. -> pobierz
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. -> pobierz
3. Specyfikacja techniczna Dębicz cz.II-> pobierz
4. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. -> pobierz
5. Przedmiar Dębicz cz.II -> pobierz
6. profil 1. -> pobierz
7. profil 2. -> pobierz
8. profil 3. -> pobierz
9. profil 4. -> pobierz
10. profil A zmiana. -> pobierz
11. profil tłoczny 1. -> pobierz
12. profil tłoczny 3. -> pobierz
13. Mapa zasadnicza  2.1. -> pobierz
14. Mapa zasadnicza  2.2. -> pobierz
15. Pozostałe rysunki. -> pobierz

  • Opis projektu  -> pobierz

  • Odpowiedź na zapytanie – 24.09.2012  -> pobierz

  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  -> pobierz