Wniosek o pożyczkę JESSICA złożony

Spółka Środa XXI w dniu 19.10.2011 roku złożyła wniosek o pożyczkę JESSICA w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

JESSICA – to skrót od angielskiej nazwy Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas, co oznacza wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. Inicjatywa ta jest instrumentem inżynierii finansowej opracowanym przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (CEB).

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja targowiska miejskiego przy ul. Czerwonego Krzyża w Środzie Wlkp. Projekt obejmuje:
– przebudowę placu targowiska miejskiego i częściowe zadaszenie powierzchni targowiska
– wybudowanie jednego dwukondygnacyjnego i czterech trzykondygnacyjnych budynków usługowo – handlowych z użytkowym poddaszem
– przebudowę infrastruktury drogowo – parkingowej

Wykonanie prac rewitalizacyjnych targowiska znajdującego się w obszarze strefy zabytków przyczyni się niewątpliwie do poprawy wizerunku otoczenia.

Spółka wnioskuje o kwotę 9 650 691,75 zł. przy zakładanym oprocentowaniu 4,5 % (z możliwością obniżenia o 2 pkt.%). Koszt całkowity realizacji projektu wynosi 15 558 493,00 zł.