Informacje o pozyskanych środkach finansowych

Trwają ostatnie przygotowania do złożenia wniosku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o dofinansowanie rewitalizacji targowiska przy ul. Czerwonego Krzyża.