Program Jessica

   W Wielkopolsce ruszył w październiku 2010 r. europejski program JESSICA. Inicjatywa ta została w województwie wielkopolskim uruchomiona jako pierwsza w kraju.

   Gmina Środa Wielkopolska prawie natychmiast włączyła się do tej inicjatywy. Program pomaga w sfinansowaniu przedsięwzięć przynoszących wymierne efekty społeczne i ekonomiczne na obszarach rewitalizowanych. Korzyści programu polegają na tanim i długoterminowym kredytowaniu takich projektów. Wysokość odsetek wynosi 3,75% z możliwością obniżenia o 2 pkt.% przy wysokich efektach społecznych, bez dodatkowych opłat i prowizji. Czas spłaty do 20 lat przy okresie karencji do 4 lat (lecz nie dłużej, niż do 2015 roku). Niezbędnym elementem wniosku o pożyczkę jest posiadanie Lokalnego Miejskiego Programu Rewitalizacji, który w trybie priorytetowym został opracowany i uchwalony. Następnie Gmina przygotowała Program Funkcjonalno Użytkowy dla koncepcji projektu pt.: „Rewitalizacja targowiska miejskiego przy ul. Czerwonego Krzyża” i powołała spółkę komunalną do realizacji tego przedsięwzięcia. W przyszłości spółka będzie mogła także podejmować wykonanie kolejnych zadań określonych w programie rewitalizacji miasta.