Wszystkie wpisy, których autorem jest Małgorzata Dobersztajn

Dostawa nowego agregatu chłodniczego wraz z jego instalacją, lodowiska o wymiarach 20 x 40 m oraz maszyny do pielęgnacji lodowisk – rolby w formie leasingu operacyjnego.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy z art. 25a ust. 1 dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 4 – Klauzula obowiązek informacyjny dla Zamawiającego art. 13

Wyjaśnienia treści SIWZ 02.10.2018

Wyjaśnienia treści SIWZ 02.10.2018_2

Modyfikacja SIWZ 03.10.18

Ogłoszenie nr 500237886

SIWZ 03.10.18

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy_03.10.2018

Informacja z otwarcia ofert część I

Informacja z otwarcia ofert część II

Informacja z otwarcia ofert część III

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty część 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty część 3