Archiwum kategorii: 2013

2013-07-29 Przetarg nieograniczony Remont budynku położonego przy ul. 20 Października 16 w Środzie Wielkopolskiej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 2748/3, 2748/4 i 2744/7 (zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na budynek biurowy).

1. Ogłoszenie o zamówieniu. -> pobierz
2. SIWZ. -> pobierz

3. Dokumentacja techniczna.: -> 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

 • Strona tytułowa. -> pobierz

 • Spis zawartości. -> pobierz

 • Oświadczenie o sporządzeniu projektu. -> pobierz

 • Opis zagospodarowania terenu. -> pobierz

 • Plan zagospodarowania terenu. -> pobierz

 • Kopia z mapy zasadniczej. -> pobierz

 • Charakterystyka obiektu. -> pobierz

 • Opis prac adaptacyjnych. -> pobierz

 • Ekspertyza techniczna. -> pobierz

 • Opis technologiczny. -> pobierz

 • Warunki przeciwpożarowe. -> pobierz

 • Rzut piwnicy rys. A1. -> pobierz

 • Rzut parteru rys. A2. -> pobierz

 • Rzut pierwszego piętra rys. A3. -> pobierz

 • Rzut drugiego piętra rys. A4. -> pobierz

 • Rzut dachu rys. A5. -> pobierz

 • Kolorystyka – elewacje_1. -> pobierz

 • Kolorystyka – elewacje_2. -> pobierz

 • Kolorystyka – elewacje_3. -> pobierz

 • Kolorystyka – elewacje_4. -> pobierz

 • Przekrój A-A rys. A10. -> pobierz

 • Zestawienie stolarki rys. A11. -> pobierz

 • Opis techniczny. -> pobierz

 • Rzut piwnicy rys. I1. -> pobierz

 • Rzut parteru rys. I2. -> pobierz

 • Rzut pierwszego piętra rys. I3 -> pobierz

 • Rzut drugiego piętra rys. I4. -> pobierz

 • Rzut dachu rys. I5. -> pobierz

 • Elewacje rys. I6. -> pobierz

 • Elewacje rys. I7. -> pobierz

 • Przekrój A-A rys. I8. -> pobierz

 • Załączniki. -> pobierz

 • Decyzja o warunkach zabudowy. -> pobierz

 • Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy. -> pobierz

 • Aktualny wpis na Izbę Zawodową sprawdzającego i projektanta. -> pobierz

 • Uprawnienia sprawdzającego i projektanta. -> pobierz

4. Opracowanie elektryczne.: -> 1, 2, 3, 4, 5, 6

 • Założenia techniczne. -> pobierz

 • Rzut piwnicy. -> pobierz

 • Rzut parteru. -> pobierz

 • Rzut pierwszego piętra. -> pobierz

 • Rzut drugiego piętra. -> pobierz

 • Rzut dachu. -> pobierz

5. Specyfikacja techniczna.: -> 1,2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

 • Montaż rozdzielnic elektrycznych. -> pobierz

 • Montaż stolarki okiennej i drzwiowej. -> pobierz

 • Ocieplenie budynku. -> pobierz

 • Pokrywanie podłóg i ścian. -> pobierz

 • Remont pomieszczeń. -> pobierz

 • Roboty budowlane i wykończeniowe. -> pobierz

 • Roboty hydroizolacyjne_1. -> pobierz

 • Roboty hydroizolacyjne_2. -> pobierz

 • Roboty izolacyjne. -> pobierz

 • Roboty malarskie. -> pobierz

 • Roboty montażowe sieci kanalizacyjnych. -> pobierz

 • Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. -> pobierz

 • Tynkowanie. -> pobierz

6. Przedmiar robót – docieplenie elewacji i zagospodarowanie terenu. -> pobierz

7. Przedmiar robót – modernizacja budynku.-> pobierz