Archiwum kategorii: 2015

2015-12-31 Przetarg nieograniczony: Zakup i dostawa materiałów budowlanych dla inwestycji prowadzonych przez spółkę Środa XXI Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie art. 22 ust. 1

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie podstawowe oraz Prawo Opcji

Część graficzna:

Profile podłużne rys nr 4

Profile podłużne rys nr 5

Profile podłużne rys nr 6

Profile podłużne rys nr 7

Profile podłużne rys nr 8

Profile podłużne rys nr 9

Profile podłużne rys nr 10

Profile podłużne rys nr 11

Profile podłużne rys nr 12

Profile podłużne rys nr 13

Profile podłużne rys nr 14

Profile podłużne rys nr 15

Profile podłużne rys nr 16

Profile podłużne rys nr 17

Profile podłużne rys nr 18

Profile podłużne rys nr 21

Profile podłużne rys nr 22

Profile podłużne rys nr 23

Profile podłużne rys nr 24

Profile podłużne rys nr 25

Profile podłużne rys nr 26

2015-10-13 Przetarg nieograniczony: Zakup i dostawa fabrycznie nowych maszyn: posypywarek drogowych (3 szt.), pługów lemieszowych (7 szt.)

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie art 22 ust 1
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 – Grupa kapitalowa
Załącznik nr 5 – Wzór umowy
Załącznik nr 6 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia