Archiwum kategorii: 2015

2015-07-10 Przetarg nieograniczony: Zakup i dostawa materiałów budowlanych dla inwestycji prowadzonych przez spółkę Środa XXI Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Oswiadczenie art 22 ust 1
Załącznik nr 4 – Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 5 – Grupa kapitalowa
Załącznik nr 6 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zamówienie podstawowe
Załącznik nr 6 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – prawo opcji

2015-07-02 Przetarg nieograniczony: Zakup i dostawa materiałów budowlanych dla inwestycji prowadzonych przez spółkę Środa XXI Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Oswiadczenie art 22 ust 1
Załącznik nr 4 – Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 5 – Grupa kapitalowa
Załącznik nr 6 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_prawo opcji I
Załącznik nr 6 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_zamówienie podstawowe